AWS4375 Data Warehousing on AWS

Course Code: AW4375  Duration: 3 Days   Price: £2,245+VAT